Finansiering.

En varmepumpe er en investering. Krødsherad Everk tilbyr forskjellige måter for deg som kunde å finansiere varmepumpen på. 


Kontantkjøp.

Ved kontantkjøp betaler du hele kjøpesummen når vi har montert varmepumpen.

Leiekjøp.

Ved leiekjøp betaler du et kontantbeløp på 2000 kroner etter at vi har montert varmepumpen.
Deretter vil du hvert kvartal sammen  med strømregningen få avdrag på din varmepumpe. Du vil da betale kvartalsvise avdrag i 5 år før pumpen er nedbetalt. Avdragene vil være avhengig av hvilken modell og størrelse du velger.

Varmelånet

Gjennom Miba, vår leverandør av varmepumper kan vi også tilby "Varmelånet"
Velger du varmelånet som finansiering av din varmepumpe, vil du kunne få 2 års rentefri delbetaling. Avtalen tegnes da mellom deg som kunde og Ressurs Bank. Og det vil være Ressurs Bank som krever inn de måndtlige avdragene.
For mer informasjon om dette trykk her.

 

32 14 94 77

post@krodsherad-kraft.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Nyttige snarveier

Design og utvikling av Catch Media