Varmepumpe

Bestill varmepumpe!

Måleravlesning

Husk å lese av strømmåleren!

Strøm

Krødsherad Everk tilbyr standard variabel kraft til våre kunder.
Prisen følger de sesongmessige svingningene i markedet.

Prisendringer blir kunngjort med 14 dagers varsel, her på vår hjemmeside.

Prisoversikt:

Husholdning.
Standard Variabel pris
Gjeldende kraftpris: 36,50 øre/kWh.
Kraftpris gjeldende fra 28. september 2020: 36,50 øre/kWh.
Betales ved etterskudd i perioden.
Månedsgebyr 0,00 kr.

Fritidsbolig / hytter.
Standard Variabel pris
Gjeldende kraftpris: 36,50 øre/kWh.
Kraftpris gjeldende fra 28. september 2020: 36,50 øre/kWh.
Betales ved etterskudd i perioden.
Månedsgebyr 0,00 kr.

Næring.
Standard Variabel pris
Gjeldende kraftpris: 36,50 øre/kWh.
Kraftpris gjeldende fra 28. september 2020: 36,50 øre/kWh.
Betales ved etterskudd i perioden.
Månedsgebyr 0,00 kr.

Krødsherad Everk
Leverer kun til abonnenenter i Krødsherad kommune.

Organisasjonsnummer: 971030658
Tlf: 32 14 94 77

32 14 94 77

post@krodsherad-kraft.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Nyttige snarveier

Design og utvikling av Catch Media