Informasjon til alle abonnenter

Gjennom året 2020 har selskapet vært gjennom en omorganisering fra å være et kommunalt foretak (KF) til å bli aksjeselskap (AS), 100% eid av Krødsherad kommune. Bakgrunnen for dette er ny lovgivning som sier at man skal skille nettvirksomheten fra øvrig virksomhet.

Dette betyr at vi har måtte danne et minikonsern for å få riktig selskapsstruktur. Krødsherad Everk KF er delt i tre selskaper, hvor Krødsherad Energi AS er morselskapet. Norefjell Nett AS er nettleverandøren og Krødsherad Kraft AS er øvrig virksomhet. 

Fra 01.01.2021 vil vi fakturere alle kunder hver måned, istedenfor annenhver måned slik det har vært. Denne endringen gjør også at vi endrer forfallsdato til den 1. i den etterfølgende måneden. Det vil si at forbruket du har i januar vil ha forfallsdato 01.03.2021.

32 14 94 77

post@krodsherad-kraft.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Nyttige snarveier

Design og utvikling av Catch Media